Екип

В Център за подкрепа за личностно развитие – Ботевград работи екип от квалифицирани специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП на територията Община - Ботевград

КАРОЛИНА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА


1.Мимоза Любенова Василева – старши ресурсен учител


2.Невенка Георгиева Вутева – старши ресурсен учител


3.Теодора Миткова Генчева – старши ресурсен учител

4.Биляна Теодосиева Станева – старши ресурсен учител

5.Надка Георгиева Илиева – старши ресурсен учител


1.Ваня Ангелова Василева 


2.Десислава Боянова Колева

3.Полина Николаева Илиева

4.Иванка Димитрова Бончовска

5.Красимира Димитрова Георгиева 

6.Габриела Валериева Атанасова 

7.Йоана Бисерова Ботева 

8.Надежда Василева Кирилова 

9.Ива Стилиянова Попова 

10. Ана-Мария Божидарова Петрова

1.Таня Богданова Спасова

2.Биляна Теодосиева Станева

3.Боряна Иванова Йорданова

4.Цветемила Николова Янинска

 

1.Исабел Валентинова Тоткова

2.Габриела Валериева Атанасова

3.Василена Благовестова Благоева

4.Надка Георгиева Илиева

5.Мария Цветанова Василовска 

1.Надка Георгиева Илиева

2.Габриела Валериева Атанасова

1.Боряна Иванова Йорданова

Ивка Евгениева Колева

Илия Маринов Илиев

Мимоза Любенова Василева

Маринела Тошкова Иванова

Миглена Пламенова Бенчева